Email: info@seh.vn    Phone: (028) 35355220    Hotline: 0903021139 - 0797793927

MENU

SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh đều phát sinh ra chất thải nguy hại không ít thì nhiều, do đó các doanh nghiệp cần phải thực hiện việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với cơ quan chức năng để được cấp phép lưu trữ, kinh doanh, vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vậy quy trình đăng ký hồ sơ này ra sao, cần những thủ tục, giấy tờ nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua các thông tin sau.

Nếu cần tư vấn cụ thể, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc hotline 0797793927.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13
 • Nghị định 38/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

2. Đối tượng nào cần phải lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Theo Khoản 1, Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.

3. Đối tương không phải lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Theo Khoản 1, Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định các đối tượng sau không phải lập hồ sơ đăng ký:

 • Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có thời gian hoạt động không quá 1 năm;
 • Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 kg/năm, trừ trường hợp chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là công ước Stockholm);
 • Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Đối với những trường hợp không cần phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải thì doanh nghiệp cần phải lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu (có giá trị tương đương với Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại).

3. Khi nào cần phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Theo khoản 2, điều 6, Nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định Sổ chủ nguồn thải cấp lại trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi tên chủ nguồn thải.
 • Thay đổi địa chỉ chủ nguồn thải/ cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.
 • Thay đổi số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.
 • Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng phát sinh từ chất thải nguy hại tại cơ sở.

4. Cơ quan và thời hạn giải quyết hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian giải quyết hồ sơ: theo Điều 14, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định:

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầyđủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.
 • Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại để hoàn thiện hồ sơ

5. Quy định xử phạt

Theo điều 21, Nghị định 155/2016/NĐ-CP về Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc không đăng ký cấp lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý theo quy định.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định hoặc không lập báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải nguy hại đã chuyển giao trong chứng từ chất thải nguy hại theo quy định.

6. Quy trình thực hiện

SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Để được tư vấn thêm, quý khách hàng liên hệ 079.7793927 hoặc gửi thông tin theo biểu mẫu sau, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Trận trọng!

SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Hãy liên lạc với chúng tôi

Đăng ký để được tư vấn và hỗ trợTiêu đề

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Địa chỉ       : Số 9-11 Đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

MST          : 0316456261

Điện thoại : (028) 35355220

Hotline      : 0797793927

Email         : info@seh.vn

Website     : http://www.seh.vn

© Copyright 2021, www.seh.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn