Email: info@seh.vn    Phone: (028) 35355220    Hotline: 0903021139 - 0797793927

MENU

TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM được thành lập vào năm 2020, là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ về môi trường cho các công ty doanh nghiệp và được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0316456261 ngày 27/08/2020.

      - Tên công ty tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
      - Tên tiếng Anh: SOUTHERN ENVIRONMENT HEALTH JOINT STOCK COMPANY
      - Tên viết tắt: SEHJ
      - Địa chỉ: Số 9-11 Đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
      - Mã số thuế: 0316456261
      - Email: info@seh.vn
      - Website: http://www.seh.vn

Công ty Cổ phần Sức khỏe Môi Trường Miền Nam được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Công văn số 2351/SYT-NYY ngày 06/05/2021 và Cục quản lý môi trường y tế cũng đã công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế theo công văn số 317/MT-LĐ ngày 03/06/2021.

VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tiêu đề

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Địa chỉ       : Số 9-11 Đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

MST          : 0316456261

Điện thoại : (028) 35355220

Hotline      : 0797793927

Email         : info@seh.vn

Website     : http://www.seh.vn

© Copyright 2021, www.seh.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn